Dr. Mihálkovics Tibor - Elektrotechnika 2012. 9.

Áramváltók tranziens átvitele - Légréses áramváltók alkalmazása az ELMŰ-ÉMÁSZ 126 kV-os hálózatán


Dr. Mihálkovics Tibor, Somogyi Gábor - Elektrotechnika 2008. 9.

Középfeszültségű vákuummegszakítók zárlati megszakítási vizsgálatai az Infoware Zárlati Próbaállomás szintetikus vizsgálati áramkörében


Dr. Mihálkovics Tibor - Elektrotechnika 2003. 6.

Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozók jellemzői, vizsgálati előírásai, kiválasztása. 3. rész


Dr. Mihálkovics Tibor - Elektrotechnika 2003. 5.

Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozók jellemzői, vizsgálati előírásai, kiválasztása. 2. rész


Dr. Mihálkovics Tibor - Elektrotechnika 2003. 4.

Középfeszültségű túlfeszültség-korlátozók jellemzői, vizsgálati előírásai, kiválasztása. 1. rész


Dr. Mihálkovics Tibor, Dr. Papp Gusztáv, Szilágyi Ferenc - Elektrotechnika 1997. 7.

Söntfojtók áramának megszakítási viszonyai az MVM Rt. és az ELMŰ Rt. hálózatán


Dr. Mihálkovics Tibor, Németh János - Elektrotechnika 1996. 1.

Zárlati áramok csökkentésének lehetősége soros fojtótekercsek alkalmazásával az ELMŰ Rt. 120 kV-os főelosztóhálózatán II. rész


Dr. Mihálkovics Tibor, Németh János - Elektrotechnika 1995. 12.

Zárlati áramok csökkentésének lehetősége soros fojtótekercsek alkalmazásával az ELMŰ Rt. 120 kV-os főelosztóhálózatán I. rész


Dr. Mihálkovics Tibor, Szabó Zoltán - Elektrotechnika 1995. 3.

Nagyfeszültségű megszakítók kapacitív áramú megszakítóképességének vizsgálata szintetikus áramkörben


Dr. Mihálkovics Tibor, Schmidt László, Dr. Szabó-Bakos Róbert, Szabó Zoltán - Elektrotechnika 1993. 10.

145 kV-os, SF6 gázoltatású megszakító zárlati megszakítóképességének vizsgálata szintetikus áramkörben


Dr. Mihálkovics Tibor - Elektrotechnika 1983. 7.

Generátormegszakítók visszaszökő feszültség igénybevételének számítása


Janusz Karolak, Dr. Kertész Viktor, Dr. Mihálkovics Tibor, Stanislaw Wieczorek - Elektrotechnika 1980. 8.

Nagyfeszültségű szigetelőlánc tagjait érő zárlati ív okozta igénybevételek, és azok egyszerűsített vizsgálata


Dr. Kertész Viktor, D.G. Kolker, Dr. Mihálkovics Tibor, I.L. Slejfman - Elektrotechnika 1980. 2.

750 kV-os szigetelőláncok ívállósági vizsgálatai


Janusz Karolak, Dr. Kertész Viktor, Dr. Mihálkovics Tibor, Stanislaw Wieczorek - Elektrotechnika 1978. 8.

Nagyfeszültségű szigetelőláncok ívállóságának vizsgálata


Kertész Viktor, Mihálkovics Tibor - Elektrotechnika 1977. 1.

Távvezetékben fellépő egyfázisú földrövidzárlati áramok közelítő számítása


Mihálkovics Tibor - Elektrotechnika 1976. 8-9.

A középfeszültségű, zárlatkorlátozó fojtótekercses leágazásokban fellépő visszaszökő feszültség


Mihálkovics Tibor - Elektrotechnika 1976. 1.

A szél hatása a nagyfeszültségű szigetelőláncok ívállósági vizsgálatánál


Mihálkovics Tibor - Elektrotechnika 1975. 3.

Hálózatok visszaszökő feszültségének számítása II. rész. (Kábelek hatása a visszaszökő feszültségre)


Mihálkovics Tibor - Elektrotechnika 1974. 7-9.

Hálózatok visszaszökő feszültségének számítása I. rész


Kertész Viktor, Mihálkovics Tibor - Elektrotechnika 1973. 1-2.

Plazmakifújások villamos ívekben, villamos ívek mozgása


Dr. Bán Gábor, Mihálkovics Tibor - Elektrotechnika 1972. 10-11.

Nagyfeszültségű szigetelők mosása feszültség alatt


Mihálkovics Tibor, Dr. Szabó-Bakos Róbert - Elektrotechnika 1972. 3.

A visszaszökő feszültség vizsgálata tranziens modellel


Dr. Bán Gábor, Karsa Botond, Kertész Viktor, Mihálkovics Tibor - Elektrotechnika 1972. 1-2.

Nagyfeszültségű szigetelők ívállósági vizsgálatának új módszere

A szerzők a nagyfeszültségű szigetelőláncok felületi szennyeződés miatti átívelésének tanulmányozására új ívállósági próbamódszert fejlesztettek ki. Egysapkás tagokból álló, 120 kV-os szigetelőláncok ívállósági vizsgálatait egyrész hagyományos fémszállal történő ívbegyújtási módszerrel, másrészt a valóságos átívelési folyamatot hűen reprodukáló új szintetikus áramkörben végezték el. A szerzők a kétféle módszerrel kapott eredményeket 2,7 kA zárlati áramnál hasonítják össze.
A közbenső fémszerelvényeket tartalmazó szigetelőláncok esetében a felületi szennyeződésből eredő átívelések alkalmával a közbenső fémrészeken esetleg a zárlat lekapcsolásáig is fennálló stabilis ívtalppontok alakulhatnak ki. Ez a hatás nem érvényesül a hagyományos módon alkalmazott fémaszálas ívbegyújtásnál.
A kétféle módszernél jelentkező különbség befolyásolhatja az ívállósági próbák eredményét.


Mihálkovics Tibor, Dr. Szabó-Bakos Róbert - Elektrotechnika 1971. 12.

A hazai 120 és 220 kV-os hálózati pontokon fellépő független visszaszökő feszültség paramétereinek vizsgálata

A szerzők a villamosenergiaipari Kutató Intézetben kifejlesztett visszaszökő feszültség kismintán, a mintegy 150 megszakítási helyen mért független visszaszökő feszültség (FVSF) paramétereit foglalják össze. Céljuk az, hogy a hazai négy legnagyobb alállomás mérési eredményeinek alapján vázlatos képet adjanak a 120 és 220 kV-os alaphálózat FVSF paramétereiről és felhívják a tervezők és üzemeltetők figyelmét olyan megszakítási esetekre, amelyek a nemzetközi szabványelőírások típuspróbákon megkövetelt FVSF értékeivel összevetve is jelentősek.


Mihálkovics Tibor - Elektrotechnika 1971. 6.

Transzformátorok zárlatainak megszakításakor fellépő visszaszökő feszültség meghatározása

A megszakítók igénybevételét nagymértékben szigorítja a transzformátorok egységteljesítményének növekedése olyan zárlatok megszakítása esetében, amikor a transzformátor rövidzárási reaktanciája adja a zárlati kör reaktanciájának nagyobbik részét. A transzformátor egységteljesítményének növekedésével egyrészt nőnek a zárlati áramok, másrészt nagyobb a visszaszökő feszültség frekvenciája, így meredeksége is, tehát két oból is fokozódik a transzformátorok zárlatát lekapcsoló megszakítók igénybevétele. A cikk két- és háromtekercselésű transzformátorokon mért visszaszökő feszültségek paramétereit adja meg táblázatokban és görbeseregek segítségével.


Dr. Bán Gábor, Mihálkovics Tibor - Elektrotechnika 1971. 1-3.

Impulzusbegyújtással kezdeményezett zárlati vizsgálatok


Mihálkovics Tibor - Elektrotechnika 1970. 5-6.

A független visszaszökő feszültség meghatározása operátoros módszerrel